Aktualności
 • Zarejestruj

IMG 3817Kolejna, XXV edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach wspominana będzie jako pasmo sukcesów Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

Instytut wyróżniony został prestiżową nagrodą Defender, którą komisja konkursowa przyznała za System Odrzutowych Celów Powietrznych Jet-2, eksponowany podczas targów wraz z Naziemną Stacją Kontroli oraz wyrzutnią. System jest efektem współpracy ITWL z firmą MSP Marcin Szender, Wojskową Akademią Techniczną i Politechniką Warszawską. Powstanie systemu sfinansowane zostało ze środków NCBiR - projekt Odrzutowe Cele Powietrzne z programowaną trasą lotu DOBR/0065/R/ID1/2012/03.

 

Podczas targów ITWL zawarł szereg istotnych umów z partnerami krajowymi oraz zagranicznymi. Podpisana została umowa z agencją NATO - NAGSMA, na mocy której ITWL wszedł do programu AGS (Air Ground Surveillance), jako wykonawca narzędzia weryfikacji i walidacji rozwiązań proceduralnych systemu AGS. Kontrakt opiewa na kwotę 30 mln euro a termin jego realizacji to 30 m-cy.

Kolejne, dwie umowy podpisane zostały z Polską Grupą Zbrojeniową S.A. Zakładają rozwój współpracy w zakresie Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych. Celem współpracy jest komercjalizacja Systemów BSP opracowanych przez ITWL i wspólne oferowanie ich potencjalnym odbiorcom, takim jak Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, czy Biuro Ochrony Rządu. Umowy stanowią doskonały przykład współdziałania znajdujących się pod nadzorem MON: jednostki naukowej oraz przemysłu w celu osiągnięcia efektu synergii – ITWL udostępnia know-how, PGZ zapewnia zdolności produkcyjne.

Na stoisku ITWL podpisane zostało także porozumienie z potentatem w przemyśle zbrojeniowym, firmą Thales. Współpraca obejmować będzie wspólną intergrację systemu rakietindukcyjnych THALES TELSON 22 ze śmigłowcem Mi-24 z wykorzystaniem systemu zarządzania uzbrojeniem autorstwa ITWL.

Produkty eksponowane podczas MSPO na stoisku Instytutu wzbudziły ogromne zainteresowanie oficjalnych delegacji polskich i zagranicznych, zarówno cywilnych jak i wojskowych. Dyrekcja Instytutu podejmowała najwyższych przedstawicieli BBN, MON, Sił Zbrojnych RP, czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które od lat ma nieoceniony wpływ na rozwój polskiej myśli technologicznej oraz sfery badań naukowych.

 

MSPO 2017

MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017

Michał Wąsiewicz

Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów