Aktualności
 • Zarejestruj

Wyróżnienia dla ITWL na Targach

 002

Na tegorocznej 69. edycji Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” IENA 2017 w Norymberdze, w dniach 2-5.listopada, zaprezentowanych zostało aż 850 wynalazków z 31 krajów i rozmaitych branż. Targi IENA mocno pielęgnują swe partnerstwa zarówno krajowe jak i zagraniczne. W tym roku krajem partnerskim Targów IENA była Malezja, która wniosła również do ich realizacji swój potencjał innowacyjny. Dla wielu obecnych na Targach wynalazców, konstruktorów i osób kreatywnych są one inspiracją, a towarzyszy im zawsze wiele fachowych wykładów i seminariów.

Prezentacja ITWL na stoisku polskim, zarządzanym przez Agencję Promocyjną INVENTOR Sp. z o.o. objęła dwa rozwiązania. Pierwsze z nich – wzór użytkowy pt. „Kaseta do odpalania naboi pirotechnicznych”, nr zgłoszenia W.124888, Twórcy: Ryszard Szczepanik, Andrzej Żyluk, Wiesław Buler, Mariusz Pietraszek, Tomasz Klemba – zostało uroczyście wyróżnione nagrodą specjalną organizatorów Międzynarodowej Wystawy Wynalazków INST i Targów „Technomart” w Tajpej (Tajwan). Drugie rozwiązanie – wynalazek pt. „Układ do detekcji i monitorowania uszkodzeń struktury kompozytowej, zwłaszcza z nieprzewodzącym rdzeniem” nr zgłoszenia w UPRP P.414277, Twórcy: Artur Kurtyna, Krzysztof Dragan, Michał Dziendzikowski, Andrzej Leski uzyskało srebrny medal Targów IENA.

Rozwiązania prezentował na Targach Rzecznik Patentowy ITWL mgr Paweł Ziencik, który w imieniu Instytutu odebrał również przyznane wyróżnienia.

IENA 2017 - Wyróżnienia dla ITWL na Targach IENA 2017 - Wyróżnienia dla ITWL na Targach IENA 2017 - Wyróżnienia dla ITWL na Targach IENA 2017 - Wyróżnienia dla ITWL na Targach

IMG 3817Kolejna, XXV edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach wspominana będzie jako pasmo sukcesów Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.

Instytut wyróżniony został prestiżową nagrodą Defender, którą komisja konkursowa przyznała za System Odrzutowych Celów Powietrznych Jet-2, eksponowany podczas targów wraz z Naziemną Stacją Kontroli oraz wyrzutnią. System jest efektem współpracy ITWL z firmą MSP Marcin Szender, Wojskową Akademią Techniczną i Politechniką Warszawską. Powstanie systemu sfinansowane zostało ze środków NCBiR - projekt Odrzutowe Cele Powietrzne z programowaną trasą lotu DOBR/0065/R/ID1/2012/03.

Podczas targów ITWL zawarł szereg istotnych umów z partnerami krajowymi oraz zagranicznymi. Podpisana została umowa z agencją NATO - NAGSMA, na mocy której ITWL wszedł do programu AGS (Air Ground Surveillance), jako wykonawca narzędzia weryfikacji i walidacji rozwiązań proceduralnych systemu AGS. Kontrakt opiewa na kwotę 30 mln euro a termin jego realizacji to 30 m-cy.

Kolejne, dwie umowy podpisane zostały z Polską Grupą Zbrojeniową S.A. Zakładają rozwój współpracy w zakresie Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych. Celem współpracy jest komercjalizacja Systemów BSP opracowanych przez ITWL i wspólne oferowanie ich potencjalnym odbiorcom, takim jak Siły Zbrojne RP, Policja, Straż Graniczna, czy Biuro Ochrony Rządu. Umowy stanowią doskonały przykład współdziałania znajdujących się pod nadzorem MON: jednostki naukowej oraz przemysłu w celu osiągnięcia efektu synergii – ITWL udostępnia know-how, PGZ zapewnia zdolności produkcyjne.

Na stoisku ITWL podpisane zostało także porozumienie z potentatem w przemyśle zbrojeniowym, firmą Thales. Współpraca obejmować będzie wspólną intergrację systemu rakietindukcyjnych THALES TELSON 22 ze śmigłowcem Mi-24 z wykorzystaniem systemu zarządzania uzbrojeniem autorstwa ITWL.

Produkty eksponowane podczas MSPO na stoisku Instytutu wzbudziły ogromne zainteresowanie oficjalnych delegacji polskich i zagranicznych, zarówno cywilnych jak i wojskowych. Dyrekcja Instytutu podejmowała najwyższych przedstawicieli BBN, MON, Sił Zbrojnych RP, czy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które od lat ma nieoceniony wpływ na rozwój polskiej myśli technologicznej oraz sfery badań naukowych.

 

MSPO 2017

MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017MSPO 2017

Michał Wąsiewicz

1Bezzałogowy Statek Powietrzny NeoX opracowany wspólnie z PGZ S.A. został wyróżniony prestiżową nagrodą wystawy lotniczej AIR FAIR 2017, która odbyła się w Bydgoszczy w dniach 26-27 maja 2017r.

Czytaj więcej: Wyróżnieni na AIR FAIR 2017

osciekbwl1Z przyjemnością informuję że Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych wspólnie z Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej powołał Ośrodek Szkolenia Członków i Ekspertów Komisji Badania Wypadków Lotniczych, który ma na celu organizację kursów w zakresie metodyki badania zdarzeń lotniczych. Powołany Ośrodek Szkolenia w ITWL ma na celu przygotowanie członków PKBWL i ich ekspertów, jak również członków zespołów bezpieczeństwa lotów organizacji lotniczych do badania zdarzeń lotniczych. Ośrodek będzie funkcjonował zgodnie z Wytycznymi szkoleniowymi dla badających wypadki lotnicze Cir 298 AN/172 zatwierdzone przez Sekretarza Generalnego i opublikowane pod jego zwierzchnictwem w czerwcu 2003 r. przez Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego.

 

      Czytaj więcej...   

 

OŚRODEK SZKOLENIA CZŁONKÓW I EKSPERTÓW KOMISJI BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH współpracuje z:

PKBWL

 

IMG 0629Wynalazki Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych zostały nagrodzone na Targach Wynalazczości CONCOURS LÉPINE INTERNATIONAL PARIS 2017. Targi odbyły się w Paryżu w dniach 27.04.-8.05.2017r.

Oba zaprezentowane na stoisku Pawilonu Polskiego rozwiązania ITWL uzyskały prestiżowe brązowe medale targów oraz dyplomy. Były to: „Kaseta do odpalania naboi pirotechnicznych”, numer zgłoszenia wzoru użytkowego do Urzędu Patentowego RP W.124888, Wynalazcy: Ryszard Szczepanik, Andrzej Żyluk, Wiesław Buler, Mariusz Pietraszek, Tomasz Klemba oraz „Układ do detekcji i monitorowania uszkodzeń struktury kompozytowej, zwłaszcza z nieprzewodzącym rdzeniem”, numer zgłoszenia wynalazku do Urzędu Patentowego RP P. 414277. Dodatkowo "Układ do detekcji..: został doceniony wyróżnieniem specjalnym -  dyplomem Stowarzyszenia EUROPE France INVENTEURS, nadanym przez Prezesa tego Stowarzyszenia.

Międzynarodowe Targi Wynalazczości „Concours Lépine” w Paryżu mają ponad stuletnią tradycję. Są one organizowane od 1901 roku, a ich inicjatorem był Prefekt Policji, Louis Lépine. W historii kolejnych edycji tej bardzo prestiżowej imprezy pod patronatem Prezydenta Francji oraz Prefekta Policji zaprezentowane zostały i wypromowane takie wynalazki jak silnik dwusuwowy, turbina cieplna, sztuczne serce, sztuczne płuco, aparat do transfuzji krwi i wiele innych rozpowszechnionych w świecie znakomitych rozwiązań.

Wynalazki ITWL nagrodzone w ParyżuWynalazki ITWL nagrodzone w ParyżuWynalazki ITWL nagrodzone w ParyżuWynalazki ITWL nagrodzone w Paryżu

201612066 grudnia w  hotelu The Hotel w Brukseli miała miejsce uroczystość dorocznego spotkania Stowarzyszenia EREA.

Poprzedziło ją bezpośrednio spotkanie z Panią Clara de la Torre – Dyrektorem w Dyrekcji Generalnej Badań i Innowacji Komisji Europejskiej, którego celem było przedstawienie możliwości i ambicji Stowarzyszenia w zestawieniu z aktualnymi działaniami i planami Komisji Europejskiej w odniesieniu do następnego Programu Ramowego UE o roboczym symbolu FP9.

Czytaj więcej: Doroczne spotkanie EREA

Logo Konkurs IVMinister Obrony Narodowej zatwierdził uchwałę Kapituły "IV Konkursu na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności", nad którym patronat honorowy objął Prezydent RP Andrzej Duda. Minister przyznał tym samym nagrody i wyróżnienia w konkursie.

Nagroda II stopnia trafiła do wykonawców pracy badawczej pt.: System monitorowania i prognozy stanu technicznego struktury statku powietrznego z wykorzystaniem sieci czujników i systemu eksperckiego (ang. Aircraft fuSelage crack moniToring sYstem And progNosis through on-boArd eXpert sensor network - ASTYANAX), wśród których znaleźli się przedstawiciele ITWL.

Skład zespołu wykonawców projektu:


dr inż. Sławomir KLIMASZEWSKI, dr hab. inż. Andrzej LESKI, dr inż. Krzysztof DRAGAN, mgr inż. Marcin KURDELSKI, dr inż. Michał SAŁACIŃSKI, mgr inż. Michał STEFANIUK, dr inż. Janusz GOZDECKI, mgr inż. Jarosław CHOJNACKI, Dr., Ph.D.Eng, Claudio SBARUFATTI, Professor, Ph. D. Eng. Marco GIGLIO, M. Sc. Eng. Guido PAVAN, MBA,M. Sc. Eng., Luigi Maria BOTTASSO, Dr inż. Malte FRӦVEL, M. Sc. Eng Francisco Javier San Milan FIEL.

Nagroda MON za pracę badawczą

IMG 20161027 123124

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych zaprezentował swoje wynalazki podczas prestiżowych targów IENA oraz Brussels Innova, które odbyły się w 2016 roku.

Podczas tegorocznej 68. edycji Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” IENA w Norymberdze Instytut wystawił dwa opatentowane wynalazki. Wystawa odbyła się w dniach 27-30 października a jej partnerem była w tym roku Austria.

Na połączonym stoisku polskim, w jego części należącej do Ambasady RP w Berlinie i przedstawiciela polskich wynalazców na Targach IENA - Agencji Promocyjnej INVENTOR sp. z o.o. zaprezentowane zostały dwa wynalazki Instytutu - ”Sposób zabezpieczania nitów przed wypadaniem”, patent nr 222019, Wynalazcy: Michał Sałaciński, Michał Stefaniuk, Magdalena Zabłocka, Piotr Synaszko oraz  ”Sposób realizacji docisku pakietu naprawczego i skleiny” (patent udzielony, numer patentu jeszcze nie nadany) numer zgłoszenia do UPRP P. 405498, Wynalazca Michał Sałaciński. Obydwa zostały odznaczone srebrnymi medalami Targów, natomiast drugi z wymienionych wynalazków uzyskał również nagrodę specjalną w postaci dyplomu Stowarzyszenia Russian House for International Scientific and Technological Cooperation.

W bieżącym roku ilość prezentowanych wynalazków/rozwiązań była nieznacznie mniejsza w porównaniu do roku ubiegłego w związku z wahaniami na światowych giełdach i zmniejszoną liczbę uczestniczących w Targach krajów arabskich. Zachowane były jednak wysokie kryteria konkursowe i jak w poprzednich latach wiele rozwiązań nie uzyskało żadnych medali. W sposobie oceny rozwiązań odczuwalne było zorientowanie jurorów na produktowe cechy rozwiązań, adresowanych głównie do powszechnego (masowego) użytkownika może trochę na niekorzyść faktu posiadania ochrony patentowej. Medale Targów IENA cieszą się niezmiennie wysokim prestiżem i są cenne ze względu na wspomniane wysokie wymagania konkursowe. Dla przykładu wśród chińskich wystawców Targi IENA i ich medale mają najwyższą wartość spośród wszystkich analogicznych targów i wystaw na świecie.

Prezentacji w j. niemieckim dokonał Rzecznik Patentowy ITWL - Paweł Ziencik.

 

Instytut zaprezentował swoje wynalazki także na 65. Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2016. Wynalazki eksponowane były na terenie Pawilonu Polskiego, należącego do wyłącznego w Polsce przedstawiciela tych Targów tj. Biura Eurobusiness-Haller z Katowic. Pawilon Polski znalazł się pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Ambasadora RP w Królestwie Belgii, Artura Orzechowskiego, Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych, Pana Prof. Leszka Rafalskiego oraz Prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii Pana Profesora Ryszarda Pregiela. Tegoroczna edycja Targów zgromadziła rozwiązania z ponad 15 krajów świata: Belgii, Chorwacji, Francji, Iranu, Malezji, Wybrzeża Kości Słoniowej, Arabii Saudyjskiej, Bośni i Hercegowiny, Meksyku, Mołdawii, Polski, Rosji, Rumunii, Tajlandii, Tajwanu i Włoch. Polscy wystawcy zaprezentowali 50 wynalazków. W pierwszym dniu Targów polscy wystawcy mieli okazję zaprezentować swe rozwiązania Jego Ekscelencji Ambasadorowi RP w Brukseli, Arturowi Orzechowskiemu oraz Radcy Kierownika Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP, Kamilowi Ochmańskiemu i zostali zaproszeni na uroczyste spotkanie w siedzibie Ambasady RP w Brukseli. Prezentowane na Targach rozwiązania brały udział w konkursie EUREKA, w którym były one oceniane przez grono międzynarodowego jury, złożonego z ponad 100 międzynarodowych ekspertów, reprezentujących środowiska naukowe i przemysłowe, pod przewodnictwem prezesa Pana Oliviera Nagelmackersa. Jurorzy oceniający polskie wynalazki w tym roku wskazywali na ich szczególnie wysoki poziom i realne możliwości ich komercjalizacji.

Do konkursu EUREKA zostały zgłoszone dwa zaprezentowane na Targach opatentowane wynalazki Instytutu. Za pierwszy z nich pt. ”Sposób zabezpieczania nitów przed wypadaniem”, patent nr 222019, Wynalazcy:

Michał Sałaciński, Michał Stefaniuk, Magdalena Zabłocka, Piotr Synaszko ITWL uzyskał w tym konkursie złoty medal z wyróżnieniem, a także nagrodę specjalną - dyplom Rumuńskiego Stowarzyszenia Niekonwencjonalnych Technologii z siedzibą w Bukareszcie. Za drugi wynalazek pt. ”Sposób realizacji docisku pakietu naprawczego i skleiny” (patent udzielony, numer patentu jeszcze nie nadany) numer zgłoszenia do UPRP P. 405498, Wynalazca Michał Sałaciński, ITWL został wyróżniony złotym medalem.

Podobnie jak w roku ubiegłym oba zaprezentowane na Targach wynalazki Instytutu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, w szczególności członków międzynarodowego jury, którzy w rekordowej liczbie odwiedzili stoisko z planszami ITWL.

Tekst: Paweł Ziencik - Rzecznik Patentowy

Wynalazki ITWL z nagrodamiWynalazki ITWL z nagrodamiWynalazki ITWL z nagrodami

IMG 0639 KopiowanieInstytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL), wspólnie z Polską Grupą Zbrojeniową,  dostarczył do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie pierwsze bezzałogowe statki powietrzne (bsp). Przekazanie sprzętu zamawiającemu odbyło się 28 października 2016 roku.

W wyniku wygranego przez PGZ S.A. i ITWL otwartego przetargu na dostawę bezzałogowych statków powietrznych, na wyposażenie dęblińskiej szkoły trafiły dwa zestawy samolotowe, z których każdy składał się z 3 platform lotniczych (BSP NEOX), dwóch stacji kontroli naziemnej, głowic treningowych i głowic optoelektronicznych HD ZOOM 30x oraz 2 zestawy bezzałogowców pionowego startu i lądowania (Atrax M) wraz ze stacjami kontroli naziemnej i głowicami HD ZOOM 30x, jak również termowizyjnymi. W sumie dostarczono 8 platform latających, które przed oficjalnym przekazaniem zostały poddane odbiorowi technicznemu, podczas którego potwierdzono ich właściwości lotno-techniczne.

Bezzałogowce posłużą do szkolenia operatorów bsp w Siłach Zbrojnych RP.

Rzecznik prasowy ITWL- Michał Wąsiewicz

Bezzaołogwce trafiły do WSOSPBezzaołogwce trafiły do WSOSPBezzaołogwce trafiły do WSOSPBezzaołogwce trafiły do WSOSPBezzaołogwce trafiły do WSOSPBezzaołogwce trafiły do WSOSPBezzaołogwce trafiły do WSOSPBezzaołogwce trafiły do WSOSPBezzaołogwce trafiły do WSOSP

DSC06582 KopiowanieInstytut Techniczny Wojsk Lotniczych zrealizował drugą część badań wstępnych zestawu odrzutowych celów powietrznych ZOCP-JET2 dedykowanego do treningu i wykonywania strzelań rakietowych i artyleryjsko - rakietowych wojsk obrony przeciwlotniczej. Próby przeprowadzono w dniach 26-30 września 2016 roku na Centralnym Poligonie Sił Powietrznych w Ustce.

Realizowane we wrześniu badania objęły testy lotów grupowych, lotów nocnych i sytuacji awaryjnych, będąc uzupełnieniem badań osiągowych i funkcjonalnych wykonanych w czerwcu 2016 r. Wszystkie loty wykonywane były w trybie sterowania automatycznego i komendowego, tzn. bez konieczności udziału operatorów zdalnego sterowania.

Próby realizowane były z udziałem Komisji Badań Wstępnych, w skład której wchodzili przedstawiciele Dowództwa Generalnego, Inspektoratu Uzbrojenia oraz 15. Rejonowego Przedstawicielstwa Wojskowego, a system wykazał sprawność i zgodność z założeniami taktyczno - technicznymi.

Projekt zestawu odrzutowych celów powietrznych z programowaną trasą lotu realizowany jest przez konsorcjum: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (Lider), MSP Marcin Szender, Politechnika Warszawska i Wojskowa Akademia Techniczna, jako projekt rozwojowy nr DOBR/0065/R/ID1/2012/03 finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju.

Cele powietrzne JET-2 zostały opracowane dla zwiększenia realizmu ćwiczeń Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. Osiągają prędkość ponad 150 m/s (540 km/h), pułap 5000 m, (podczas wrześniowych testów osiągnięto ponad 6000 m) i mogą przebywać w powietrzu ponad godzinę. Realizowany projekt jest kontynuacją prac dotyczących manewrujących celów powietrznych prowadzonych w ITWL konsekwentnie od 2000 r. W przyszłym roku planowane są badania kwalifikacyjne zestawu oraz jego wdrożenie do Sił Zbrojnych RP.

movie Kopiowanie

JET2 dla SZ RP (film+zdjęcia)JET2 dla SZ RP (film+zdjęcia)JET2 dla SZ RP (film+zdjęcia)JET2 dla SZ RP (film+zdjęcia)JET2 dla SZ RP (film+zdjęcia)JET2 dla SZ RP (film+zdjęcia)JET2 dla SZ RP (film+zdjęcia)JET2 dla SZ RP (film+zdjęcia)

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów