Seminarium naukowe towarzyszące obchodom Święta Lotnictwa SZ RP
 • Zarejestruj

Seminarium naukowe towarzyszące obchodom Święta Lotnictwa SZ RP

 

 

Harmonogram Seminarium Naukowego towarzyszącego obchodom Święta Lotnictwa SZ RP
Temat: "Wpływ rozwoju polskiej techniki lotniczej na eksploatację statków powietrznych
i taktykę działań lotnictwa wojskowego"


Prowadzący: prof. dr hab. inż. Andrzej ŻYLUK - Zastępca Dyrektora ITWL ds. Naukowych


Miejsce: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych (ITWL),
ul. Księcia Bolesława 6, 01-494 Warszawa

Data/czas: 23.08.2017r./09:30 - 15:00

 

Przedział czasowy

Zagadnienie

wystąpienie

Temat

09:30-10:00

Przybycie, rejestracja gości (serwis kawowy)

10:00-10:05

Część wstępna

Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL)

prof.dr hab. inż Ryszard Szczepanik

Przywitanie Gości

Powitanie w ITWL

10:05-10:10

Inspektor Sił Powietrznych

cz.p.o. gen.bryg.pil.

dr inż. Mirosław Jemielniak

Otwarcie Seminarium

10:10-10:30

Wykład

Inspektor Sił Powietrznych

Lotnictwo Sił Zbrojnych RP.
„Tradycje”, perspektywy, wyzwania.

10:30-10:50

Prof. dr hab. Jerzy Gotowała

Sztuka operacyjna i taktyka polskiego lotnictwa w wojnie obronnej 1939 r.

10:50-11:10

Z-ca Dowódcy Operacyjnego RSZ gen.bryg.dr inż.pil. 
Tadeusz MIKUTEL

Specyfika wykorzystania statków powietrznych
w działaniach zbrojnych.

11:10-12:10

Wystawa statyczna

Z-ca Dyrektora ITWL
prof.dr hab. inż. Andrzej Żyluk

"Polska technologia - Prezentacja dorobku ITWL"

12:10-12:20

Przerwa kawowa

12:20-12:40

Wykład

Szef Oddziału Normowania
i Eksploatacji w Szefostwie Techniki Lotniczej Inspektoratu Wsparcia SZ

kmdr dr inż.

Sergiusz Szawłowski

Rola Głównego Inżyniera Wojsk Lotniczych w świetle Europejskich Wymagań Zdatności Do Lotu (EMAR)

12:40-13:00

Dyrektor WIML

płk dr hab. n. med.

Ewelina Zawadzka - Bartczak,

profesor WIML

Psychofizjologiczne uwarunkowania efektywności działania operatora statku powietrznego

13:00-13:20

PGZ S.A

Dyrektor Programów Śmigłowcowych

mgr inż. pil. Wojciech Netkowski

Wsparcie eksploatacji techniki lotniczej w kontekście roli i kompetencji PGZ

13:20-13:40

Szef I3TO

płk dr hab. inż.

Sławomir Augustyn

Wpływ wybranych innowacyjnych technologii
na rozwój lotnictwa wojskowego

13:40-14:00

Zakończenie

Inspektor Sił Powietrznych

Podsumowanie Seminarium, zaproszenie na uroczystości z okazji Święta Lotnictwa

Dyrektor ITWL

Podziękowanie, zaproszenie na obiad

14:00-15:00

Obiad

 
Udostępnij

Adres:
ul. Księcia Bolesława 6
01-494 Warszawa, skryt. poczt. 96
godz. pracy: od Pon.-Pt.
w godz. 730 - 1530

NIP 525-000-72-82
REGON 010401369

SEKRETARIAT
telephonetel./fax +48 261 85 13 00
emaile-mail: poczta@itwl.pl

 

KRS 0000164795
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kim jesteśmy

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych jest instytutem badawczym nadzorowanym przez Ministra Obrony Narodowej. Misją Instytutu jest naukowo-badawcze wspomaganie eksploatacji techniki lotniczej.

Działalność w Zakresie

 • Badania naziemne i w locie
 • Systemy diagnostyczne dla techniki lotniczej
 • Wspomaganie sterowania eksploatacją
 • Symulacja i modelowanie
 • Awionika
 • Uzbrojenie Lotnicze
 • Systemy rozpoznania, dowodzenia i szkolenia
 • Integracja systemów transmisji danych C4ISR
 • Bezzałogowe statki powietrzne
 • Diagnostyka powierzchni roboczych lotnisk
 • Badania paliw i cieczy roboczych
 • Testy i certyfikacja wyrobów